Sverige går samman med sju andra EU-länder för att motarbeta de ”återhållande och stängande krafterna” när en ny handelsstrategi tas fram. Det säger handelsminister Anna Hallberg (S) till TT. 

ANNONS

Under onsdagen lägger EU-kommissionen fram ett förslag för en ny handelspolitisk strategi för medlemsländernas ministrar. Under pandemin har EU-länderna delat in sig i två block, de som förespråkar frihandel och övriga.

Sverige har ledande roll

Sverige har tagit en ledande roll i gruppen som förespråkar frihandel, tillsammans med Finland, Danmark, Tyskland, Tjeckien, Irland, Nederländerna och Estland. Sverige vill ha slopade tullar på klimat- och miljövänliga varor samt medicintekniska produkter.

”Sverige är en av de tydligaste rösterna i EU vad gäller att vi vill se en öppen, rättvis och hållbar handel – och med det menar vi att vi vill motverka de krafter i EU som säger att nu ska man sluta sig, ’pandemin visar att vi måste klara oss själva’ ”, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) till TT.

Den åtta länder stora gruppen beskriver hon till TT som ”ganska robust”. De gör gemensamma inspel till EU:s handelsstrategi, för att motarbeta de ”återhållande och stängande krafterna”.

”Det handlar ofta om att man vill skydda jobb och sin egen industri. Man tror kanske på att det blir en ökad trygghet om man, som vissa länder säger, har en läkemedelsproduktion och den typen av varor nära sig. Jag vill inte peka ut några enstaka länder, för det blir alltid vanskligt.”, säger Anna Hallberg till TT.

Macron vill ha autonomi

Den franske presidenten Emmanuel Macron har tidigare uttryckt att han vill att EU ska vara autonomt och självförsörjande. Sedan Storbritannien lämnat EU har Sverige förlorat en av sina viktigaste partners i frihandelsfrågan. När pandemin slog till i våras fick också protektionistiska krafter vind i seglen, enligt Hallberg.

ANNONS
ANNONS

”Jag tycker att det står och väger nu, eftersom de som tror på att vi ska bli mer självförsörjande och använda handeln som ett sätt att hämta hem produktion och förhindra eventuell konkurrens, de har fått nytt syre i början av pandemin.”, säger hon.

Läs mer: Kina nu EU:s största handelspartner – Dagens PS