”Umeå kommun kommer att tappa 65 miljoner kronor i det här förslaget.”

ANNONS

Det säger Hans Lindberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Umeå, till Ekot i Sveriges Radio som gått igenom de 170 remissvar som kommit in på kostnadsutjämningsförslaget.

Enligt Ekot är de flesta kommunerna positiva till kostnadsutjämningen, som har mer fokus på kostnader i glesbygd och socioekonomiska aspekter än tidigare.

Dock finns det kommuner som är kritiska till förändringen:

”Umeå kommun kommer att tappa 65 miljoner kronor i det här förslaget. Det här är något vi delar med alla kuststäder i Norrland: Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Det är väldigt märkligt att man gör den här förändringen”, säger Umeås S-kommunalråd Hans Lindberg.

ANNONS
ANNONS

Förslaget om att förändra kostnadsutjämningen innebär att glesbygdskommuner och kommuner som tagit emot många flyktingar ska få mer skattepengar. Det sker en omfördelning från andra kommuner vilket väcker en hel del oro och kritik. Man anser att det är statens uppgift att bidra med medel till kommuner som fått ökade  kostnader till följd av bland annat flyktingmottagandet.