Författaren och skribenten Marcus Birro sammanfattar och kommenterar för Dagens PS räkning morgonens ledarsidor – både i Sverige och internationellt. I dag sätter han bland annat tummen i ögat på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och den snedvridna bostadsmarknaden.

ANNONS

En snedvriden bostadsmarknad

”Vi blev som de andra” sjunger Kent i den där fantastiska sången. Vi är många som blev som de andra. Vi sitter där vi sitter, ofta skuldsatta upp till öronen, vi som kom in lite för sent, skilde oss och köpte dyrt precis innan prisraset började…Vi sitter där vi sitter. Moraliskt inser vi att våra sjunkande bostadsrätter är en bra sak, men vi har barn, vi har utgifter, vi har ett liv att få ihop. Så vi krigar på. Vi är lydiga kuggar i maskineriet.

Väldigt mycket i debatten handlar om priser på bostäder just nu. 

På många olika sätt.

DI skriver i sin ledare så här om den något mer politiska delen av bostadsmarknaden: ”Politikerna har inte velat åtgärda de avgörande rörlighetsproblemen på bostadsmarknaden, som reavinstskatten. Inte heller har man velat förändra ränteavdragen, utan har låtit Finansinspektionen ta uppgiften att tygla prisstegringarna. Detta har skett med en ledstjärna – ingen som redan är inne på bostadsmarknaden ska drabbas. Alla skärpningar ska gälla nya lån.Inträdesbarriärerna har därmed blivit skyhöga. Nybyggda hyresrätter är mycket dyra. Lånereglerna gör att inte ens välavlönade hushåll får låna om inte sparkapital finns. Gamla hyresrätter blir sällan lediga på grund av hyresreglerna, få vill släppa en billig lägenhet ifrån sig.”

”Vänsterpartiet har inte lärt sig någonting”

Vänsterns solidaritet brukar komma med en rätt tydlig kravlista. De som ska ombesörjas behöver ingå i rätt sammanhang för att åtnjuta den där solidariteten.

En som onekligen sett det där, och dessutom har förmågan att formulera det, är Lisa Magnusson på Dagens Nyheters ledarsida som skriver så här: ”Det talas från dessa håll om solidaritet. Med de små och svaga. Med kvinnor som utsätts för sexism, med mörkhyade som utsätts för rasism. Men det är uppenbart att vänstern bara bryr sig om vissa kvinnor, vissa mörkhyade. Vissa sorters tyranni.

Hon fortsätter: ” Sist av alla medger den nu att det faktiskt existerar något som hedersförtryck, alltså en allt genomsyrande mentalitet som sätter släktens namn och anseende över medlemmarnas rätt att själva bestämma över sina liv och sina kroppar. Särskilt hårt kontrollerade är flickor och kvinnor. De är släktens egendom.

Detta är något annat än mäns våld mot kvinnor, Vänsterpartiet har sagt sig inse det nu. Men det är uppenbart att partiet inte lärt sig någonting.

Särskilt illa är det att Vänsterpartiet alltså dessutom misstänkliggör dem som motverkar hedersförtryck. Partiet associerar detta med rasism, men det är inte rasism. Tvärtom. Demokratiska principer står alltid över kulturella uttryck, och mänskliga rättigheter gäller alla oavsett hudfärg”

ANNONS
ANNONS

(S)slafsigt om arbetskraftsinvandring

Eskilstuna-Tidningen har retat upp sig på Socialdemokraternas förslag att försvåra för arbetskraftsinvandringen.  De gillar inte synen på människor som söker sig till Sverige för att arbeta här: ”Återigen beskrivs arbetskraftsinvandrare som en passiv, homogen och ansiktslös massa. Uttrycken ”hämta hit arbetskraft” och ”ta hit personer” för snarare tankarna till slavhandel än till individer som av fri vilja svarar på jobbannonser till tjänster som det redan i dag står alla i Sverige fritt att söka. Om det är något som staten borde göra, både för dem som vill hit och för oss som redan är här, är det att förhindra utnyttjande och fusk, och alltså vässa kontrollerna. Inte försvåra för seriösa arbetsgivare och arbetsvilliga att hitta varandra.”

Ingen elev är den andre lik

Den svenska skolan har under lång tid gått en kamp mellan kollektiva lösningar och individens frihet. I takt med att regeringar kommit och gått har fokus flyttats mellan dessa två motpoler. För egen del minns jag gymnasietidens estetiska inriktning som en otrolig befrielse. Nu har jag egna barn i skolan och upplever allt igen, fast genom deras ögon och verklighet.

GP skriver så här i dagens ledare: ”Enligt Skolverket ska utbildningen utformas så att alla elever garanteras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. För alla barn är det dock inte optimalt att undervisas i ett klassrum med 30 andra elever. Men det är inte bara utåtagerande unga som kan behöva mer skräddarsydd skola. Till exempel finns det introverta elever som tillgodogör sig kunskap bättre i en liten grupp med mindre yttre stimuli. Alla elever är inte stöpta i samma form.”