Idag handlar ledarkollen om Trump och Putin, om ordning i skolan, om personalen i förskolan och om det finns rättvis sjukvård.

ANNONS

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt. 

Putin och Trump har kvinnohatet gemensamt

DN anser att världens två största ledare driver en politik som innebär att de har ”kvinnohatet gemensamt”: ”Både Trump och Putin har anklagats för att bedriva ett slags”war on women”. De skämtar om sexuella övergrepp. De har gjort sig lustiga över kvinnors menstruationscykler. Och de anser bägge att kvinnors rätt till sina kroppar måste begränsas” skriver Dagens Nyheter idag.

Nolltolerans mot oordning

GP skriver om ett av det kommande valets största frågor, skolan: ”Det ökande skolket är ett uttryck för skolans sjunkande status. Samtidigt minskar arbetsron i klassrummen. Det är dags för skolorna att införa nolltolerans mot oordning.” Återstår att se om ledartexter som denna kan få upp temperaturen på valrörelsen.

Kaoset i förskolan-att likställa med misshandel

Expressen skriver om personalkaoset i förskolan: ”Strukturell misshandel, kallar en annan expert systemet med stora förskolor där personalen rör sig mellan olika avdelningar, där de hoppar in för kolleger vid sjukdom, där vikarier och praktikanter kommer och går, där hundratals barn samsas om utelekplatserna. Småbarn kan inte hantera tillnärmelsevis så många relationer.”

Finns det rättvis sjukvård?

ETC skriver bra om sjukvården i Sverige: ”Hälso- och sjukvård i Sverige ska ges på lika villkor för hela befolkningen och den som har störst behov ska gå först. Det står så i de två inledande paragraferna i hälso- och sjukvårdslagen. Men så ser det inte ut i verkligheten. Vi vet att den med störst resurser ofta får vård snabbare och också har större chans till överlevnad, till exempel vid cancer. Och på ett område, anpassade bostäder för äldre, så verkar det som att staten och kommunerna inte ens försöker hålla sig till portalparagraferna om lika villkor och störst behov längre.!

ANNONS
ANNONS

Dagens snackis: Idag möts Ryssland Valdemar Putin och USA:s Donald Trump i Helsingfors. Världen styrs av två egensinniga män med storhetsvansinne. Samtidigt borde det ligga i hela världens intresse att de två supermakterna faktiskt ses på absolut toppnivå och pratar med varandra.