Dagens ledarkoll handlar om budgeten, om att skolan sviker ungdomar med invandrarbakgrund, om populistens livsluft och om regeringskansliet som plötsligt blev politiskt.

ANNONS

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Måste budgeten vara ett krav?

DI skriver om det politiska lätt och om budgetens betydelse: ”I samband med torsdagens talmansrunda har en viktig fråga gällt huruvida talmannen ska kräva att en regeringsbildare har garantier för att få igenom sin budget. Talmannen har avstått från att ge besked i den frågan, vilket är bra. Kravet på en budgetgaranti bör hållas borta från regeringsbildningen. Den strider mot intentionerna i grundlagen.”

Skolan sviker unga med invandrarbakgrund

Expressen skriver att skolan sviker barn med invandrarbakgrund: ”Visserligen har andelen elever som inte klarar gymnasiebehörighet minskat från fjolårets 17,5 procent till årets 15,6. Men att ”fler nior” blivit behöriga beror också på att årets elevkull helt enkelt är större än fjolårets. Och historiskt sett är 15,6 procent obehöriga – nästan en av sex elever – en hög siffra. År 2011 misslyckades 12,3 procent, 1998 var siffran – dock i annat behörighetssystem – 8,6 procent. Samtidigt stiger kraven på arbetsmarknaden. Utan gymnasium kommer man inte långt i dagens Sverige.”

Förstå populisten rätt

GP skriver om populism: ”Det som skiljer populismen från socialismen enligt detta synsätt är att kulturkamp, snarare än klasskamp och ekonomiska konflikter står i centrum. Ett problem med detta är emellertid att vänsterpopulismen lätt försvinner ur begreppet.Frågan är om det går att förstå populismen enbart analytiskt. Dagens populism måste nog snarare sättas in i sitt historiska sammanhang. Populismen är en motreaktion.”

Regeringskansliet ska inte vara politiskt

DN skriver om att 261 opolitiska tjänstemän plötsligt blir politiska: ”Det handlar alltså om 261 opolitiska tjänstemän vid myndigheten som undertecknat ett brev till arbetsgivaren. Där uttrycker de oro över vad som kan hända med kansliets ”värdegrund” vid ett regeringsskifte. Mellan raderna handlar det förstås om ett direkt avståndstagande till en regering som på något sätt är beroende av SD.”

ANNONS
ANNONS

Dagen Snackis:

Det blev kallt plötsligt. Jag fick rota fram vinterjackan i garderoben och köpa en varm halsduk i går. Var det inte stekhet sommar nyss?