Birro tycker att hans författarkollega – som han gillar – nu famlar i blindo.

ANNONS

Rörligheten i EU – en bra sak

Svensk syn på resten av världen är intressant. Plötsligt är vi (om det ens finns ett vi som nation längre) inte särskilt lagom längre.

DI skriver om svensk syn på rörligheten i EU i sin ledare: ”I Sverige tenderar vi att se EU:s fria rörlighet som ett problem snarare än en lösning. I själva verket är den dels kanske den största vinsten med EU på individuell nivå, dels fördelar den resurserna mer effektivt i regionen.”

Hur länge ska vi jobba?

Expressen skriver om pensionssystemet (ännu en fråga som INTE premieras av väljarna): ”En åldrande befolkning i kombination med en stor invandring av grupper som visat sig ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden leder till ett växande kostnadstryck. Det blir allt fler som ska försörjas av allt färre. I det läget är det viktigt att de som kan jobba, gör det. Helst till 70-årsdagen.”

Greiders offerkofta

Göran Greider brukar vara en härligt frisk och tydlig röst från svensk vänsterkant. Men när han förblindas av offerkoftor och skyller på medierna för att det HAN brinner för inte får utrymme i debatten skriver han så här: ”Är det alltså den mediala bevakningen som är problemet? Ja, till betydande del är det nog det. Miljöpartiet kom en gång in i riksdagen bland annat tack vare den mediala bevakningen av säldöden (som dock orsakades av ett virus) och nu riskerar partiet att åka ut på grund av att de gröna frågorna länge varit borta från den mediala dagordningen.”

Låt tullen få beväpna sig

Man får leta sig utanför tullarna i Stockholm för att hitta de djärva förslagen. NT föreslår att tullpersonalen ska få rätt att bära vapen.

Norrköpings-Tidningar skriver: ” Det är lätt att förstå tullpersonalen och deras frustration. De tvingas gång efter annan att släppa förbi fordon de vet med stor säkerhet innehåller alltifrån droger till illegala vapen. Eftersom de kriminella elementen inte har antagit samma försiktiga hållning till våldsanvändning som resten av samhället skulle det innebära allvarlig fara för tullarnas säkerhet att stoppa dessa bilar.”

ANNONS
ANNONS

”First, trust the people”

The Guardian har en kort lista för hur man gör en framgångsrik folkomröstning. Det är en av de bästa ledare jag läst under hela våren: ”First, trust the people. Second, be honest. Third, talk to everybody and make assumptions about nobody. The reactionary movements have been thriving on tribalism. They divide voters into us and them – and all the better if they call us “deplorables”. Finally, the old feminist slogan that the personal is political holds true, but it also works the other way around. The political has to be personalised.”

Dagens Snackis:

Den socialdemokratiska oron över hur svenska folket kommer rösta i höst är befogad. Det räcker med att ha ett halvöra mot den folkliga rälsen under ett halvår för att upptäcka att det skälver och stormar i svensk väljarkår. Exakt hur turbulent det faktiskt är kommer väcka en och annan i september.