EU-domstolen ska återigen behandla frågan om medborgarnas rätt att få använda snus, rapporterar TT.

ANNONS

Under det befintliga EU-tobaksdirektivet får inte medlemsländerna sälja snus, med undantag för Sverige. Sverige är förbjudet att exportera snuset till övriga EU.

Men nu väcks återigen snusfrågan av britterna som vill ha ett så kallat förhandsavgörande, en tolkning av lagens förenlighet med EU-rätten.

Swedish Match tänker dock utmana förbudet i EU-domstolen, vilket är första gången sedan 2004. Samtidigt räknar man inte med någon uppbackning från den svenska staten.

”Det ger oss ett sämre utgångsläge, det kan bara hända i Sverige”, sade Patrik Hildingsson, talesperson för Swedish Match.

ANNONS
ANNONS

”Det viktigaste för oss är att svenskar får fortsätta att snusa. Sedan tycker jag att det vore jättebra om vi hade kunnat exportera svenskt snus, men vi har försökt i alla år utan framgång. Då måste vi bedöma var vi är nu och vilka riskerna är”, sade handelsminister Ann Linde.