I vår är det val till Europaparlamentet. Nu går toppkandidaten ut och kommenterar det ansträngda läget i EU. 

ANNONS

I en artikel i Svenska Dagbladet säger Socialdemokraternas Heléne Fritzon att Sverige ”står inför ett vägval mellan oss som vill bygga ett EU som är starkt för människor, och de som vill driva unionen mot ett sammanbrott.”

Invandringsfientliga och frihandelskritiska partier har växt i opinionen i flera av unionens medlemsländer, skriver Svd. Nu finns risken att de i vissa fall kan få inflytande över politiken som förs i EU.

Fritzon menar att det i år är ett värderingsval för att bekämpa populismen, enligt Svd. Hon nämner jobb, jämställdhet, utbildning och klimatutmaningen som de viktigaste frågorna.

ANNONS
ANNONS