Arlanda Express, som driver tågpendeln mellan Arlanda och Stockholm, har enligt SvD:s granksning fått 260 miljoner kronor i subventioner från svenska staten.

ANNONS

Detta samtidigt som bolaget redovisar rekordvinst med 2,9 miljoner sålda resor i fjol.

Verksamheten subventioneras trots sitt goda resultat av svenska staten – från början med hjälp av ett lån på 1 miljard kronor från Riksgälden. Men räntan betalas än i dag av Banverket, med andra ord skattebetalarna.

Källor som SvD talat med kallar det hela för ett ”förtäckt bidrag”. Sedan 2004 har staten gått miste om 264 miljoner kronor i ränteintäkter, skriver SvD Näringsliv.

Riksgälden gör nu bedömningen att man kommer att få tillbaka 800 miljoner kronor av den utlånade miljarden. Resten ses som en ren kreditförlust. Totalt uppgår alltså skattebetalarnas förlust till över 460 miljoner kronor, enligt tidningen.

Vad få vet om är att Arlanda Express sedan 2004 ägs av riskkapitalbolag, Macquaire, registrerat i Luxemburg. På sju år har företaget gått med 90 miljoner kronor i vinst och delat ut 140 miljoner kronor till aktieägarna. Inte en enda krona har betalats i skatt tack vare ett kryphål i skattesystemet.

Tack vare ett sinnrikt upplägg har bolaget som i sin tur driver Arlandabanan, Meif Stockholm AB, betalat ut hela 390 miljoner kronor i räntekostnader till moderbolaget. Tack vare en skyhög ränta på 13 procents ränta, eller 6 procentenheter över marknadsräntan, på de 450 miljoner kronor man lånat från moderbolaget, ökar dotterbolagets finansiella kostnader.

Därmed krymper vinsten – och i slutändan också skatten – radikalt.

ANNONS
ANNONS

Socialdemokraternas näringspolitiske talesman, Lars Johansson, reagerar kraftigt på tidningens uppgifter.

”Jag tycker det är uppenbart att om det här bolaget nu sysslar med avancerad skatteplanering eller till och med skatteflykt, då borde ju Trafikverket eller Regeringen omgående begära en omförhandling av lånet”, säger han till SvD.