Australiens största organisation för pensionsfonder höjer kraven för hållbarhet rejält, och vill rösta bort företagsledningar som inte lever upp till organisationens klimatkrav. 

ANNONS

Australian Council of Superannuation Investors (ASCI) 36 fonder äger i snitt 10 procent av företagen på den australiska börsens storbolagsindex ASX200, skriver CNBC.

Med detta kommer ett stort inflytande på börsbolagen, vilket fonderna nu tänker använda till att sätta press på företagen. De vill se att företagen plockar fram strategier på kort, mellanlång och lång sikt för att sänka sina utsläpp samt stresstesta sina portföljer och strategier mot scenarios med klimatförändringar.

”Företagen bör anpassa sin företagsstrategi till Parisavtalet och målet om nollutsläpp netto 2050″, säger ASCI i ett uttalande.

”Klimatförändringsrisker är djupt inbäddade i det finansiella systemet och påverkar alla sektorer och tillgångsslag. För långsiktiga investerare utgör detta en allvarlig utmaning för långsiktigt värdeskapande över investeringsportföljer”, skriver pensionsorganisationen.

De lägger också kraft bakom uttalandena. De säger att de kan rekommendera att pensionsfonder använder sin rösträtt i bolagen för att helt enkelt avsätta ledningar som inte satsar på att klara klimatkrav.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Biden lovar halvera USA:s utsläpp