Norska oljefonden, som formellt heter Statens pensjonsfond utland, hade en avkastning på 2,1 procent i det tredje kvartalet. Det innebär att fonden ökade 174 miljarder norska kronor. Avkastningen beskrivs ha varit 0,2 procentenheter lägre än jämförelseindex.

ANNONS

Avkastningen på aktieinvesteringarna var 3,1 procent medan ränteinvesteringarna gav en avkastning på -0,3 procent. Fastighetsinvesteringarna avkastade 1,9 procent under kvartalet.

Marknaden påverkades bland annat av en osäkerhet kring effekterna av ökade handelshinder, uppger Yngve Slyngstad som är vd för Norges Bank Investment Management.

Oljefondens marknadsvärde var vid utgången av kvartalet 8 478 miljarder norska kronor. Investeringarna är fördelade på 67,6 procent i aktier, 29,7 procent i räntebärande värdepapper och 2,7 procent i fastigheter.

ANNONS
ANNONS

Norge inrättade oljefonden 1990 som ett finanspolitiskt instrument för att säkra den långsiktiga planen för utnyttjandet av de statliga oljeintäkterna. Oljefonden förvaltas av Norges Bank Investment Management på uppdrag av finansdepartementet.