När aktiemarknaden står och vacklar är står fonderna något stadigare. Men vilket segment ska man investera i? Multi-cap-fonder eller flexi-cap-fonder?

ANNONS

Aktemarknaden har stadigt gått uppåt och det innebär att det finns utrymme för ökad instabilitet, skriver The Economic Times.

Den ekonomiska återhämtningen är i dagsläget oklar, och för den som vill investera gäller det att sprida riskerna.

The Economic Times tipsar om fonder med en exponering mot både små, medelstora och stora bolag. Samtidigt är det inte helt enkelt att veta om man ska välja en multi-cap-fond eller en flexi-cap-fond. Båda kan sägas vara så kallade all-cap-fonder eftersom aktieägandet sprids i olika marknadssegment.

Multi-cap-fonder behöver investera åtminstone 25 procent var i stora, medel eller småbolagssegment, (small cap, middle cap och large cap), medan 25 procent läggs i det segment som för tillfället ger störst fördel.

Flexi-cap är också en typ av fond som sprider risker genom investeringar i olika segment. Men där är gränderna inte klart uppsatta för hur spridningen ser ut. 65 procent av tillgångarna kan spridas precis hur som helst i de olika segmenten.

ANNONS
ANNONS

I marknader med tjurrusning innebär det här oftast ökade investeringar i medelstora och små företag, medan mer stagnerade marknader får flexi-cap-fonder att dra mer åt stora företag.

Både typerna av fonder kan betraktas som en typ av all-cap-fonder, men de skiljer sig tydligt åt i fondförvaltarens befogenheter. Multi-cap-fonder förvaltas enligt mer stringenta regler, men den som litar på förvaltarens fingertoppskänsla för vinnande aktier kan i stället välja en flexi-cap-fond. Den som vill investera kan med fördel välja aktier i båda typerna av fonder, skriver The Economic Times.