Fondsparare blir mer försiktiga och inflödena i aktiefonder var negativa i augusti, vilket är ett trendbrott – det har inte hänt sedan oktober 2020.

ANNONS

”För första gången sedan oktober i fjol noteras ett negativt nettosparande i aktiefonder. Det är tydligt att de aktiva spararna intar en försiktigare position med inflöden i de mindre riskfyllda bland- och räntefonderna. Trots minskade restriktioner i allt fler länder tycks spararna känna en osäkerhet inför smittspridningen och den amerikanska centralbankens signal om minskade stödköp”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Fondsparandet i Sverige uppgick i augusti till totalt 4 miljarder kronor, och aktiefonder uppvisade alltså nettouttag medan övriga fondkategorier noterade nettoinsättningar.

Fondsparandet fortfarande rekordhögt

Korta räntefonder och långa räntefonder hade nettoinsättningar på 4,2 respektive 3,6 miljarder kronor. Även blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 2,4 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 6,5 miljarder kronor, enligt statistiken från Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade i augusti till närmare 123 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 6 560 miljarder.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 110,7 miljarder kronor.

Hela 83,9 miljarder har nysparats i aktiefonder hittills under 2021, trots nettoutflödet i augusti.

När det gäller det sistnämnda var uttagen störst från Sverigefonder följt av Nordenfonder och tillväxtmarknadsfonder.

ANNONS
ANNONS

Europafonder, branschfonder och globalfonder noterade däremot nettoinflöden i augusti.

Läs mer här.

Läs även: Ica: Kvinnor missar chans till bra avkastning [Dagens PS]