Svenskarna fortsatte att nettospara i fonder under augusti. Aktiefonder gick dock mot strömmen och noterade stora utflöden. Det visar färska siffror från Fondbolagens förening.

ANNONS

Det totala inflödet var 2,4 miljarder kronor.

Aktiefonder tappade 9,5 miljarder kronor medan korta räntefonder upplevde ett inflöde om 8,3 miljarder kronor. Hittills i år är det korta räntefonder som lockat mest kapital, 35,5 miljarder kronor, följt av aktiefonder, 18,8 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 25 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juni till 4 713 miljarder.

ANNONS
ANNONS

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 40,9 miljarder kronor. Den största delen har tillfallit aktiefonder, följt av räntefonder.