Betallösningsbolaget Paynova genomför en riktad nyemission på 15 miljoner kronor efter emissionskostnader. Investeringsbolagen Roosgruppen och Rieer & Son nämns som två av huvudinvesterarna. Emissionen ska delvis användas till att betala av lån. 

ANNONS

Bolaget tillförs efter emissionen 1,03 miljoner aktier till teckningskursen 15 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie på 11 procent jämfört med stängningskursen på 13,50 kronor den 21 augusti.

Den riktade nyemissionen tecknas av en grupp privata investerare inklusive Roosgruppen samt Rieber & Son som är två av bolagets större aktieägare. Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget kapital. Nyemissionen syftar till att stärka Paynovas finansiella ställning samt delamortera lån.

Styrelseordförande säljer aktier för över miljonen

Paynovas styrelseordförande Daniel Ekberger har i samband med den riktade nyemissionen, baserat på intresset från större viktiga investerare samt av privatekonomiska skäl, sålt 100 000 aktier till samma villkor som i nyemissionen och som har sålts till Roosgruppen. Han är fortsatt en av de största ägarna i bolaget.

”Tack vare vårt partnerskap med Paypal och andra betalplattformar har vi uppnått en position som möjliggör en kostnadseffektiv uppskalning och därmed en accelererande tillväxt. För att förbli en långsiktigt stabil motpart är det betydelsefullt att vi kan uppvisa en stark finansiell ställning och uthållighet varför vi valt att genomföra denna riktade emission. Det är mycket positivt att vi kan säkerställa kapital på ett tidseffektivt sätt och till attraktiva villkor”, säger David Larsson, vd i Paynova.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Paynova ser negativa siffror i Q2 trots expansion [Dagens PS]