Tidigare i juni meddelades att Accumulate förlorar rättstvisten mot BID, som ligger bakom Mobilt BankID. Nu ansöker företaget om rekonstruktion för att kunna hantera en skuldsituation som bland annat innefattar rättegångskostnader på 14 miljoner kronor.

ANNONS

Dagens Juridik skriver att Accumulate beskriver rättsprocessen som ”mycket tids- och resurskrävande”. Finansiell ID-Teknik, BID, ägs av storbanker som Swedbank, Handelsbanken, SEB och Skandiabanken.

Domslutet stipulerade att Accumulate ska stå för rättegångskostnaderna på 14 miljoner kronor, vilket gör att bolaget har svårt att betala av skulder de kommande månaderna.

I rekonstruktionsansökan, som Dagens Jurudik tagit del av, står bland annat: ”Bolaget gör bedömningen att den enda vägen till en långsiktig och bärkraftig överlevnad är att genomgå en företagsrekonstruktion.”

Genomför finansstimulerande åtgärder

Åtgärder Accumulate planerar för att stabilisera finanserna är enligt ansökan att sälja vissa patent, en effektivisering av företagets arbete vid licensavtal samt utredningar rörande licensintrång i USA.

”Under rekonstruktionen kommer bolaget att kunna erlägga betalning i förskott eller kontant för nya varor och tjänster. Detta, gemensamt me att bolaget kan erhålla anstånd med att reglera äldre skulder, innebär att verksamheten fortsatt kan finansieras”, skriver företaget vidare i ansökan, skriver Dagens Juridik.

ANNONS
ANNONS

Accumulate begärde skadestånd på 6 miljarder från BID i den ursprungliga stämningsansökan.

Läs mer: Det BIDde inga pengar – Techbolag förlorar i rätten [Dagens PS]