Bynk, som numera heter Rocker, förbjuds att fortsätta sin reklamkampanj som uppmanar till kreditlån. Företagets uppmaning att ”bynka” visar inte tillräckligt konsekvenserna av att ta lån, skriver domstolen. 

ANNONS

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företaget från att genomföra liknande reklamkampanjer; vid underlåtande av detta åläggs företaget med ett vite på 500.000 kronor.

Bynk har i reklamen framställt ”krediter på ett sätt som ger intryck av att det är ett lättvindigt sätt att lösa ekonomiska problem på och/eller i övrigt missleda konsumenten om de ekonomiska konsekvenserna av att ta eller utöka en kredit, eller att pausa eller ändra månadskostnad”. Det skriver Dagens Juridik.

Anser att de inte riktat sig till svaga

Företaget menar i målet att de inte har riktat sig till särskilt utsatta personer och att bilden av den typen av tjänst företaget erbjuder är felaktig.

Vidare skriver företagets kommunikationsdirektör Oscar Hyléen i en kommentar:

”Domen avser en marknadskampanj där vi sedan länge har rättat oss efter Konsumentverkets synpunkter och avslutat marknadsföringen. Vi har ingen avsikt att marknadsföra tjänster på ett sätt som strider mot vare sig lag eller praxis. För Bynks del är det positivt att domstolen nu har klargjort det osäkra rättsläget. Vi kommer givetvis att efterleva domstolens beslut och säkerställa att framtida reklamkampanjer uppfyller alla gällande krav.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Snabbväxaren Bynk byter namn till Rocker – förbereder börslistning [Dagens PS]

Rättelse: I en tidigare version av artikeln påstods att Bynk har ålagts med böter, vilket inte stämmer.