Förra veckan kom de svenska bankerna med sina rapporter. Nya kostnadsbesparingsprogram levererades. Och det är nog en god idé att reducera kostnaderna. Bolånemarginalen är nämligen på mycket höga nivåer och är de överlägset högsta i Norden. Nu har sannolikt resan nedåt börjat och det är föga förvånande med alla nya konkurrenter som anlänt (läs Stabelo, Länsförsäkringar, Nordnet etc). Utmanarna tar betydande andelar av nyutlåningen för närvarande. Det som är oroväckande är att bolånen svarar för bortåt åt en tredjedel av intäkterna för exempelvis Swedbank och Handelsbanken. Minst utsatt är SEB.

ANNONS
ANNONS