Fyra av tio centralbanker, 40 procent, räknar med lansering av en digital valuta inom tre till fem år och ännu fler centralbanker, 46 procent, är eller kommer att vara involverade i digitala valutaprojekt inom kort, det finns ett massivt stöd bakom planerna.

ANNONS

40 procent av centralbankerna tar höjd för att en digital centralbanksvaluta (CBDC) kan nå marknaden för finansiella aktörer inom tre till fem år, berättar Realtid med hänvisning till en UBS-rapport där närmare 30 centralbanker medverkat i undersökningen, som genomfördes under perioden april-juni i år.

Sajten uppger att centralbankerna tror på en kortare tidsram innan en CBDC lanseras på slutkundssidan, och nästan hälften av centralbankerna uppges vara inblandade i pilotprojekt kring centralbanksvalutor, eller väntas vara det inom ett till tre år.

Stödet för digital valuta kompakt

Det finns, som framgår, ett massivt stöd bland centralbanker för en digital valuta.

Samtidigt deklarerar 25 procent av de tillfrågade centralbankerna att de planerar att vänta fem till sju år eller mer än åtta år för att testa en digital centralbanksvaluta.

Var femte centralbank, 21 procent, signalerar att de inte har ett CBDC-projekt i planeringen.

ANNONS
ANNONS

Argumentet som centralbankerna för fram främst för en digital valuta är att underlätta transaktionerna i detaljhandeln, men även att hindra penningtvätt och möta konkurrensen från traditionella kryptovalutor.

Dollarn väntas stå fortsatt stark

Sju av 10 centralbanker ser hellre ett centraliserat elektroniskt valutasystem än ett decentraliserat dito.

Den amerikanska dollarn tros överlag ha en fortsatt stark ställning på marknaderna, oberoende av införandet av en digital centralbanksvaluta.

När det gäller synen på vanliga kryptovalutor uppger 14 procent av centralbankerna att de känner ökad press att investera i dessa, och 28 procent av centralbankerna bedömer att det skulle vara nyttigt för dem att hantera kryptovalutor medan hela 83 procent ser det som en angelägen inlärningsprocess.

Läs mer om digitala valutor här (Wikipedia).

Läs vidare: Rekordhög inflation skapar läge för kryptovalutor [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs även: ECB tar nya steg mot digital euro [Dagens PS]

Läs också: Rapport: E-kronan kan inte ersätta kontanter [Dagens PS]

Läs mer: Riksbanken genomför pilot för en digital krona [Dagens PS]