Bynks – som nu byter namn till Rocker – nettoomsättning översteg 100 MSEK 2019 och tillväxten uppgick till 180% jämfört med året innan. Bolaget breddar tjänsteportföljen och utvecklar spartjänster. Samtidigt inleds lansering i Europa och bolaget värderar förutsättningarna för en börslistning.

Rocker (tidigare Bynk) antar en ny företagsstrategi och ökar takten i tillväxtplanerna för att utveckla en ledande europeisk neobank. Tjänsteutbudet breddas ytterligare inom områdena spara, låna och betala. Ett nytt smart betalkort har lanserats och under 2020 introduceras spartjänster. Företaget inleder även en internationalisering av verksamheten samt antar en ny varumärkesstrategi med Rocker som nytt företagsnamn. Bynk blir ett produktvarumärke i erbjudandet.

Bynk har utveckla hur lån och krediter fungerar. Användaren har fått större flexibilitet och ökad kontroll över lånet, som möjligheten att enkelt pausa lån, att lägga ihop flera olika lån till ett, eller snabbt förändra avbetalningsplanen, direkt i appen. Under 2019 lanserades också en kontokredit med Sveriges billigaste kontokreditsränta och en helt ny betallösning för den cirkulära ekonomin, i samarbete med Blocket. 

Vid årsskiftet 2019/2020 togs jakten upp på kortapparna med lanseringen av ett gratis betalkort laddat med funktioner som gör det smartare, enklare och billigare att använda. För 2019 översteg nettoomsättningen 100 MSEK och tillväxten uppgick till 180%.

– Vi bygger en ledande neobank och utvecklar ett allt bredare utbud av finansiella tjänster. Vi vill ge människor större makt och kontroll över sin egen ekonomi, göra det lättare att öka sitt sparande, hantera egna lån och sköta betalningar. Nu ökar vi takten ytterligare med fokus på att ge så många som möjligt tillgång till våra tjänster, säger Emil Hansson, VD.

Företaget antar nu en ny strategi som bland annat innebär ytterligare breddning av tjänsteutbudet inom områdena spara, låna och betala. Somen del av breddningen påbörjar Rocker bland annat utvecklingen av spartjänster med smarta funktioner. Användaren kommer exempelvisatt kunna koppla det egna betalbeteendet till sparfunktioner för att öka möjligheterna att minska eller optimera utgifterna och öka det egna sparandet eller för att spara tillsammans med vänner och familj. 

Parallellt inleder Rocker en internationalisering av verksamheten med målet att gå in på ett antal nya geografiska marknader i Europa under 2020. Styrelsen har också för avsikt att utvärdera en marknadsnotering av aktien som en av flera vägar till finansiering av tillväxtstrategin.

ANNONS
ANNONS

Som ett led i den strategiska utvecklingen och i syfte att stärka förutsättningarna för en framgångsrik internationell expansion, antas också en ny varumärkesstrategi där Rocker lanseras som nytt företagsvarumärke. Rockers vision är att bygga Europas ledande neobank. Varumärket samlar hela tjänsteutbudet inom spara, låna och betala. Bynk blir ett produktvarumärke för konsumentlån.

– Vi har vuxit snabbt och etablerat en stark plattform att skala upp från. Nu inleder vi vår internationalisering med målet att sätta ned foten i ett antal nya länder under året. Vi lanserar samtidigt Rocker som nytt företagsvarumärke för att optimera förutsättningarna för en framgångsrik expansion, säger Emil Hansson.