Den norska koncernen Hudya Group AS har i dagarna förvärvat SEQR Group AB. SEQR är en europeisk fintech-innovatör med ursprung i Sverige, och Hudya Group uppger att man har långtgående planer med förvärvet: – Vi kommer att nyttja det bästa ur SEQR:s teknologi och koncept för att vidareutveckla vår egen digitala plattform, säger VD för Hudya Group, Børge Leknes.

Hudya Group AS är en norsk koncern med verksamhet runtom i Skandinavien och ca 450 medarbetare. Koncernens affärsidé är att tillhandahålla en digital plattform där vardagstjänster som el, telefoni, försäkring och finansiering samlas på ett och samma ställe och förmedlas genom korsförsäljning, efter kundens medgivande. AI och automatiserade tjänster nyttjas med fokus på långsiktiga kundrelationer såväl som transaktioner, och gränssnittet är följaktligen i användarvänligt AI-baserat dialogformat. Plattformen har hittills lanserats stegvis i Norge, Danmark och Sverige, men ska på sikt även rullas ut brett i Europa.

– Hudya Group har genom affärsmodellen ”Buy & Build” förvärvat och helintegrerat ett flertal skandinaviska dotterbolag i kärnverksamheten, och idag är koncernen en av Skandinaviens starkaste distributionsaktörer för vardagsnära produkter och tjänster, säger Mats Wennberg, styrelsemedlem i Hudya Group.

Uppköpet av svenska SEQR Group AB är ett stort steg i Hudyas fintechsatsning och ett av målen med förvärvet är att förkorta time-to-market på den svenska marknaden:

Vi tänker revitalisera aktiviteterna i SEQR och vill förstås på alla sätt tillvarata den potential som det innebär att äga en avancerad betalappsplattform som laddats ner av 700 000 privatkunder, säger Wennberg.

ANNONS
ANNONS

VD för Hudya Group AS, Børge Leknes, meddelar att uppköpet skapar stora framtida möjligheter och att de omfattande investeringar som redan har gjorts för att utveckla SEQR:s teknik kommer koncernen väl till nytta:

– Nu kan vi på kort tid integrera en avancerad fintech backend-struktur i vår egen plattform, vilket förstås direkt gynnar våra existerande kunder. Samtidigt får vi en stor potentiell kundbas med på köpet. Över 700 000 personer spridda över flera länder, som Tyskland, Belgien och Sverige, har redan laddat ner SEQR-appen. Det passar perfekt med våra globala ambitioner, säger Leknes.

Utöver den trygghet som det innebär att kunna integrera en redan utvecklad och testad teknik, menar Leknes att en fördel är att det blir enklare att skapa nya kundkoncept och skala dem till nya marknader på ett effektivt sätt:

– Vi får tillgång till teknik med avancerade betallösningar, kreditåtkomst och teknik för inlåningskonton; och det är förstås positivt för Hudyas expansionsplan att verktyget redan har processat stora mängder data och aktiviteter. Det har hanterat 125 000 fakturaköp/kreditkunder, upp till 5000 dagliga köptransaktioner och ställt ut 60 000 MasterCards, för att nämna några exempel. Det stöder oss i vår övertygelse om att lösningen kommer att göra det ännu enklare och billigare att bygga kundbas och lansera Hudya-konceptet i flera länder, säger Leknes.