ZignSec AB:s aktier upptas i dag, måndag, till handel på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. ZignSec är verksamma inom området “Regtech” och mer specifikt tillhandahåller ZignSec en plattform för digitala identiteter och närliggande områden. Visionen är att bli en ledande spelare i Europa i sitt verksamhetsområde.

ANNONS

Intresset för att teckna aktier i ZignSec har varit mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier tecknades närmare 26 gånger vilket ger en teckningsgrad på 2 600%. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 7,5 gånger eller 750%. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 263 MSEK, fördelat på cirka 5 000 konton. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget drygt 35,2 MSEK före emissionskostnader.

Bland nytillkomna aktieägare finns bland annat namnkunniga och kapitalstarka investerare som Saeid Esmaeilzadeh (medgrundare till Serendipity Group AB) och Göran Lindahl (tidigare VD på ABB). Största enskilda investeraren i emissionen var Leif GW Persson, genom sitt samägda bolag Arastoupour & Persson Invest AB.

“Vi på ZignSec är oerhört glada över att notera bolaget på Nasdaq First North. Detta är en milstolpe för företaget och en grund för framtida tillväxt. Identitetsverifiering är en starkt växande marknad och människors vardag kommer att förändras över hela världen under de närmaste åren på samma sätt som vi har sett här i Sverige med BankID. ZignSec är väl positionerat för att vara en ledande aktör på denna föränderliga och snabbt växande marknad.” – Jonas Ingelström, VD ZignSec.

ANNONS
ANNONS