Mastercard presenterar i dag en expansion av Priceless Planet Coalition och välkomnar 32 nya partners, däribland svenska fintech-startupen Doconomy. Utöver detta ansluter också ett antal miljöprofiler och experter till projektets advisory board.

Syftet med Priceless Planet Coalition, som lanserades i januari 2020, är att uppmuntra konsumenter, finansiella institutioner, handlare och städer att samarbeta för ett bättre klimat. Som de första åtgärderna har projektet åtagit sig att återplantera 100 miljoner träd över fem år samt att återställa hotade skogar.

– Mastercard arbetar målmedvetet för att bygga en mer inkluderande och hållbar digital ekonomi, där människor, samhällen och hela vår planet kan frodas. Genom Priceless Planet Coalition möjliggör vi för partners och konsumenter att tillsammans skapa en stark positiv inverkan på klimatet. Hållbarhet finns i Mastercards DNA och genomsyrar hela vår verksamhet, inklusive vår digitala strategi. Fler och fler konsumenter vill förändra sina beteenden och bli mer medvetna om sin konsumtion för ett bättre klimat, säger Jorn Lambert, Chief Digital Officer, på Mastercard.

Klimatsmarta betallösningar lanseras

Mastercard utvecklar ständigt nya lösningar för att göra det enklare för fler människor att betala och leva mer hållbart:

ANNONS
ANNONS

• Tillsammans med den svenska fintech-startupen Doconomy skapar Mastercard nya betaltjänster som låter användaren spåra, förstå och minska sitt CO2-avtryck genom klimatkompensation
Stockholm, 20 oktober 2020 – Mastercard presenterar i dag en expansion av Priceless Planet Coalition och välkomnar 32 nya partners, däribland svenska fintech-startupen Doconomy.

I nära samarbete med klimatforskare och trädrestaureringsexperterna Conservation International och World Resources Institute (WRI) har områden valts ut där skogsplantering ger störst positiv effekt för invånarna, klimatet och den biologiska mångfalden. Projektet är för närvarande involverad i skogsplanteringsprojekt i Kenya, Brasilien och Australien, men samarbetet kommer att utvidgas till att omfatta fler projekt under de kommande åren.

Läs mer: Doconomy tar finalplats i Mastercards tillväxtprogram