Marginalen Bank har gått ihop med Gimi, som erbjuder spartjänster till barn och ungdomar. Banken är den första i Sverige som samarbetar med Gimi. Marginalen Banks marknadschef Haris Serhatlic berättar om samarbetet. 

Marginalen Bank har just lanserat ett samarbete med Gimi som innebär att ni erbjuder deras bankkort som är riktat mot barn och unga. Vad är tanken bakom det?

”För oss är det viktigt att kunna erbjuda barn och ungdomar säkra betallösningar i en modern digital miljö som de känner igen sig i. Det är givetvis extra tillfredsställande att även få bidra till att öka den ekonomiska förståelsen genom Gimi:s tjänst, som på ett pedagogiskt sätt lär barn och ungdomar grunderna i privatekonomi och uppmuntrar dem till att hantera sina pengar klokt”, säger Haris Serhaltlic.

Kan barn och unga för lite om privatekonomi?

”Jag ser flera tydliga mönster. I kombination med att näthandel ökar och att konsumtion, för många unga, är starkt förknippat med status, identitet och grupptillhörighet är risken för att bli skuldsatt hög. Att unga hamnar i skuldfällor och blir inskrivna hos Kronofogden är ett eskalerande problem och det finns beräkningar som visar att skulderna hos Kronofogden kostar samhället 30–50 miljarder årligen.”

Är det ett problem att kontanter är på väg att fasas ut ur svensk ekonomi?

ANNONS
ANNONS

”Både ja och nej, kontanter är bra ur en pedagogisk aspekt, men utöver det är digitala pengar varmt välkommet. Nu när Gimi finns ser vi heller ingen anledning att ge barn kontanter, det blir som en omväg i och med att sannolikheten är att de aldrig kommer att använda kontanter själva när de växer upp. Då är det bättre att skapa sig en förståelse för digitala pengar direkt så att de inte står som frågetecken när de väl möter den finansiella världen som vuxna.”

Borde man ha privatekonomi på schemat i skolan?

”Ja! OECD anser att finansiell utbildning bör vara en del av skolundervisningen och att den ska introduceras så tidigt som möjligt. “Financial literacy is a core life skill for participating in modern society” går exempelvis att läsa iOECD – Financial Education in Schools. Eftersom det per i dag inte finns på schemat så måste vi se vad vi kan göra för skillnad. Gimi:s kärna har sedan start varit att ge barn just dessa finansiella förutsättningar och är därför grunden till varför vi ingått ett samarbete med dem”, säger han.

Läs mer om Marginalen Banks samarbete med Gimi på bankens hemsida.