Etablerade banker måste bli bättre på att diversifiera och lansera nya tjänster snabbt. Annars ser de att deras vinster går upp i rök. Det ställer krav på organisations-, kultur- och tekniklösningar, skriver Eelco-Jan Boonstra, vd för EMEA, på Mambu.

ANNONS

Att storbankerna utmanas av ett stort antal uppstickare är välkänt.

Det handlar bland annat om fintechföretag, företag med betalningstjänster, molnjättar och yngre mer lättfotade banker.

Och vissa av dem är knappast att beteckna som uppstickare längre, utan snarare som etablerade aktörer med muskler och innovationskraft.

McKinsey uppskattar till exempel att äldre finansiella företag får räkna med 60 procents lägre vinst 2025 om de inte förnyar sig.

Det handlar om ett sluttande plan som de här företagen redan befinner sig på.

Storbankerna måste se över verksamheten

Lösningen för de äldre bankerna är knappast så enkel som att bara bli hippa och moderna. En tydlig väg framåt är att se över hur verksamheten är organiserad.

ANNONS
ANNONS

För de etablerade bankerna handlar det om kultur, attityder och, inte minst, teknik. Kort sagt, de behöver fundera på vad en bank egentligen är, eller rättare sagt, borde vara.

Utmärkande för en etablerad bank är i de flesta fall att det är frågan om en enda stor organism, där alla olika verksamheter finns, sköts och marknadsförs under ett tak. Det här innebär ett flertal utmaningar:

– Nödvändig diversifiering blir krånglig och tar tid när alla olika satsningar ska följa en viss form.

– Teknikskiften blir till mardrömmar när de ska anpassas för stora och komplexa verksamheter.

– Detta leder till att en bank blir långsammare att modernisera och potentiellt till förlorade kunder och lägre marginaler.

Diversifiering – nyckelfaktor för att bredda verksamheten

Nya teknikplattformar, geografisk expansion och bättre kundupplevelser är saker som är självklara för att lyckas framöver, både för etablerade storbanker och för nyare aktörer.

ANNONS
ANNONS

En ytterligare väg är att diversifiera på riktigt, till exempel att starta nya, mer självständiga verksamheter med digitalt fokus.

Se det som att en storbank drar i gång egna fintechbolag.

Vitsen med att starta nya, mer självständiga verksamheter är att möjligheterna att adressera nya marknader, geografiskt och vad gäller tjänsteutbud, ökar.

Likaså chanserna att lyckas med moderna lösningar som kunder gillar.

Det går helt enkelt snabbare att anpassa sig till en förändrad omvärld och till att själv förändra världen med nya, innovativa tjänster.

Som en del av en stor, uniform organisation blir det väsentligt mycket svårare.

Ett konkret exempel är att en bank som traditionellt fokuserat på bostadslån även kan erbjuda smidiga betalningslösningar för e-handel. Kort sagt, en diversifiering av verksamheten innebär en breddning av den.

ANNONS
ANNONS

Det ställs stora krav på tekniklösningar för att lyckas dra i gång sådana här satellitföretag på mindre tid än ett år.

Helhetslösningar ska nå specifika ändamål

Det går inte ihop med gamla monolitiska silolösningar för IT. Lösningen finns i API:er (programmeringsgränssnitt), automatisering, molnteknik och mobila lösningar. Nya helhetslösningar byggs snabbt med hjälp av färdiga komponenter.

Resultatet blir en lösning som är anpassad till ett specifikt ändamål.

Tekniklösningarna är bara en del av en sådan här förändring, men det är en absolut nödvändig del.

Läs mer: Bankutmanare lanserar kaxigt betalkort