Efter två års arbete har flera storbolag kommit till ett genombrott inom den så kallade blockkedjetekniken.

Det är Lantmäteriet som har visat att det går att genomföra ett husköp med hjälp av blockkedjetekniken. Bakom resultatet ligger två års arbete i ett innovationsprojekt som drivits tillsammans med andra aktörer som Kairos Future, SBAB, Telia, Landshypotek bank, Chromaway, Skatteverket och Evry, rapporterar Computer Sweden. Dagens PS har skrivit flertalet gånger om kryptovalutor som bitcoin men i det här fallet handlar det alltså om den bakomliggande tekniken.

LÄS ÄVEN: 10 frågor och svar om bitcoin [Dagens PS] >

Blockkedjan bygger på en metod med information i block som lagras i en öppen databas som kan spåras av vem som helst, går att läsa i en artikel på Ny Teknik. Försök att ändra i kedjan syns omedelbart och gör det mycket svårt att ändra i tidigare block. Den här decentraliserade tekniken gör metoden så säker att man till exempel kan överföra pengar eller signera dokument utan att ha en tredje part som garant.

”Just transparensen och säkerheten är blockkedjeteknikens riktigt stora fördel”, säger Mats Snäll, projektledare och digitaliseringschef på Lantmäteriet i artikeln.

ANNONS
ANNONS

I botten ligger möjligheten att spara miljarder kronor per år i administration för både företag och kunder i det här segmentet fastigheter, samt tillfällen att generera nya, värdeskapande tjänster och produkter.

”Totalt finns runt 60 miljarder kronor i räntenetto för bolån ute på de svenska bankerna och i och med att de digitala lösningarna skapar möjligheter till ytterligare konkurrens kan det också leda till att bolåneräntorna kan sänkas med upp till 0,25 procent.” skriver Computer Sweden.

Däremot är det en hel del runt processen som måste nagelfaras vad gäller juridiken, lagar, informationssäkerhet och att uppnå acceptans hos allmänheten för metoden som bevismedel. Så än är det mycket som återstår innan tekniken är mogen att användas fullt ut.

KÄLLA: Lantmäteriet klarar examensprovet – går att göra husköp i blockkedjan [Computer Sweden] >