Allra störst är minskningen bland företag utan anställda, visar månadssiffrorna.

Statistiken gäller för juli i år och den visar att 514 företag i Sverige försattes i konkurs under månaden jämfört med 617 företag i juli 2018, uppger den statliga myndigheten Tillväxtanalys och konstaterar att konkurserna därmed minskade med 17 procent under perioden.

Mest sjunker antalet konkurser med inga anställda alls. Det handlar om en minskning med 23 procent medan antalet konkurser med 1-4 anställda gått ner med 13 procent.

ANNONS
ANNONS

Skåne är det län som noterar största minskningen av konkurser i juli. Nedgången är 31 procent.

I Stockholms län backade konkurserna med 23 procent och i Västra Götalands län var minskningen 10 procent.

Bygg- och anläggningsbranschen var hårdast drabbad av konkurser i juli med en ökning på 11 procent.