Två av tre småföretagare i Sverige tar redan sitt samhällsansvar på området, visar ny undersökning.

Företagarna har gjort undersökningen, Hållbarhet som konkurrensfördel – småföretagen ställer om, tillsammans med Fossilfritt Sverige och Beyond Intent.

I den säger nio av tio småföretagare att det är viktigt att bedriva ett hållbarhetsarbete, och två av tre gör det redan inom ramen för sin verksamhet, framgår det.

”Hållbarhetsarbete är och kommer bli ett ännu viktigare konkurrensverktyg både på den inhemska och globala marknaden. Det företag som kan bedriva ett trovärdigt och effektivt hållbarhetsarbete har därför mycket att vinna”, säger Företagarnas vd Günther Mårder i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

För kundrelationerna ger hållbarhetsarbetet en positiv effekt, och enligt undersökningen har småföretagarna högt ställda ambitioner om att minska sina utsläpp för klimatets skull.

Omkring hälften av småföretagarna har redan vidtagit åtgärder i någon form för att minska utsläppen av växthusgaser. Men ett hinder är att det är kostnadskrävande.

”Det finns nära en miljon småföretag i Sverige, deras engagemang och deltagande krävs om vi ska klara klimatomställningen. Att de känner ett ansvar och samtidigt ser en affärsnytta med att satsa fossilfritt är väldigt hoppingivande. Nu krävs att de ges rätt förutsättningar att ställa om”, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i pressmeddelandet, som publiceras på Företagarnas hemsida och där Företagarna och Fossilfritt Sverige nu efterlyser en rad åtgärder för att stimulera svenska småföretagares hållbarhetsarbeten.