”I början är det väldigt viktigt om man kan få stöd från sina landsmän, som konkreta råd om hur saker fungerar i Sverige och hjälp med finansiering.”

Det säger Maroun Aoun, nationell projektledare på Almi Företagspartner, till DN.

Maroun Aoun hjälper nyanlända att starta företag i Sverige, skriver tidningen, och nyanlända som flyttar till områden där landsmän redan driver företag inspireras oftare till att också starta eget.

Det här framgår av två studier som refereras av DN:

”Förutom effekten av lokala nätverk kan det bero på utbildningsgrad, tillgång på kapital och erfarenhet av eget företagande från där man kommer. Informella nätverk är det vanligaste sättet för att få jobb. Man drar nytta av kunskap och resurser som finns i lokala etniska nätverk”, säger Henrik Andersson, nationalekonom på Uppsala universitet och som ligger bakom en av rapporterna, i artikeln.

ANNONS
ANNONS

Slutsatsen i ytterligare en annan rapport, vilket Maroun Aoun håller med om, att det måste bli lättare för alla i Sverige att starta företag. Det ger i sin tur även positiv effekt på nyanländas vilja att bli entreprenör.

I dag får nyanlända inte tillräckligt med stöd, varken språkligt eller utbildningsmässigt, samtidigt som många lider brist på sociala nätverk och kontakter.

Mats Hammarstedt, som studerat enskilda firmor med anställda 2014, säger till Dagens Nyheter att det förekommer en diskriminering mot utrikes födda på området.

Samtidigt anser han att utrikes födda som startar företag har en viktig uppgift för integration.