Låga arvoden, exponeringen och konkurrens från riskkapitalbolag. Så lät det för några år sedan när Dagens Industri tog tempen på svenska styrelser.

Men i dag är situationen en helt annan. I dag är det sällan man får ett nej, menar Annika Andersson, ägaransvarig på Fjärde AP-fonden, som sitter i valberedning för sex börsbolag.

”De vi kontaktar är nästan alltid positivt inställda. Jag skulle säga att nio av tio är intresserade i första skedet”, säger hon till Dagens Industri.

ANNONS
ANNONS

Hon får medhåll från Cristina Stenbeck som däremot hävdar att styrelserekryteringen aldrig varit speciellt svår.

”Vi har intressanta och internationella bolag inom Kinnevikgruppen som har uttalade och spännande strategier.

Alf Reidar Henricsson, vd på chefsrekryteringsföretaget SAM Headhuntning, berättar att äldre män är lättast att rekrytera och yngre kvinnor svårast. Anledningen är för det första att det finns ett sämre utval av kvinnor. För det andra är kvinnor ofta mer osäkra och tvivlar på sin egen förmåga att bidra med något i styrelsearbetet, tror Ald Reidar Henricsson.