I samband med trafiksiffrorna för april meddelar flygbolaget SAS att kronans försvagning mot dollarn påverkar resultatet i det andra kvartalet negativt med 200 miljoner kronor.

Det hela är kopplat till avsättningar för leasing av flygplan och motorer, enligt bolaget.

ANNONS
ANNONS

Vidare framgår att implementeringen av SAS effektiviseringsprogram förväntas resultera i kostnader på 200 miljoner kronor under andra kvartalet. De totala omstruktureringskostnaderna förväntas som tidigare kommunicerats uppgå till 1 miljard kronor.