Postnord kommer att höja portot för att kompensera för fallande brevvolymer.

Den 1 januari nästa år kommer portot att höjas från 9 kronor till 11 för brev upp till 50 gram – ökning på drygt 20 procent.

Samtidigt höjs portot för ett utrikesbrev med 1 kr till 22 kr.

ANNONS
ANNONS

Brevvolymerna i år väntas minska med över 10 procent.

”Den svenska samhällsutvecklingen påverkas starkt av digitaliseringen. Sedan millennieskiftet har över hälften av de fysiska breven övergått till digital kommunikation, och det finns inga tecken på att volymminskningen kommer avstanna”, säger Annemarie Gardshol, vd PostNord Sverige, i en kommentar.

Postnord har inget statsstöd och företaget har i och med den nya postförordningen som trädde i kraft nu i augusti möjlighet att justera portot.