Framtidstron störtdyker i branschen i Stockholm, visar fram till nu opublicerad statistik.

”Regleringsiver och de senaste årens ryckighet har bidragit till att bromsa byggandet, vilket nu börjat märkas. Det sänker också entusiasmen för framtiden”, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, som presenterar siffrorna nu på fredagsmorgonen och som tagits fram av Konjunkturinstitutet.

Förväntningarna på framtida affärer på tre månaders sikt sjunker kraftigt bland Stockholms byggföretag, framgår det i pressmeddelandet.

Efter flera år med tydligt positiva förväntningar har senaste årets siffror varit dämpade – för att under det tredje kvartalet bli starkt negativa. Skillnaden mellan andelen företag som tror att byggandet kommer öka på tre månaders sikt och andelen som tror att byggandet kommer minska på tre månaders sikt ger nu ett negativt värde på 35.

ANNONS
ANNONS

”Företagen har dragit öronen åt sig, är mer skeptiska och försiktiga. Det tycks nu allt mer tydligt att det var fel från politiskt håll införa ett amorteringskrav som snabbt skärptes helt utan utvärdering av det ursprungliga kravet. Det har sannolikt påverkat negativt”, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Konfidensindikatorn för kvartal 3 år 2018 inom Stockholm byggsektor når sin lägsta nivå sedan första kvartalet år 2014. Det innebär att konjunkturläget är det lägsta på över fyra år.

I undersökningen har 77 av 199 tillfrågade (svarsfrekvens 38,7%) byggföretag i Stockholm svarat.