Det skriver Peter Thörn, förbundsordförande i Småföretagarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

”En viktig anledning till att små företag avstår från att våga anställa personer utan helt rätt kvalifikationer för företagets behov är sjuklöneansvaret”, anser Thörn och menar att en sådan åtgärd i första hand bör inriktas på företag med upp till tio anställda.

Han konstaterar att alla politiska partier är eniga om att något måste göras på området.

ANNONS
ANNONS

Enligt Småföretagarnas Riksförbund är den smartaste och billigaste lösningen att spola veckorna i sjuklöneansvaret, eftersom det är där som de största riskerna för småföretagens existens finns.

”Småföretagarnas Riksförbund tycker att det är dags att riksdag och regering beslutar att avskaffa sjuklöneansvaret för mikroföretag. Detta skulle bidra till bättre matchning, fler jobb och minskat regelkrångel. Det skulle vara en win-win insats för samhället, företagandet och framförallt för de som idag står utanför arbetsmarknaden”, skriver Peter Thörn i pressmeddelandet.