Sveriges beroende av rysk olja har minskat med 42 procentenheter de senaste tio åren, visar statistik från Energimyndigheten. Samtidigt gick andelen som vi köper från Norge upp med 52 procentenheter.

ANNONS

En sammanställning som Energimyndigheten gjort för TT:s räkning visar att andelen råolja som importerats från Ryssland har minskat kraftigt de senaste åren. I dag kommer bara nio procent av vår inköpte råolja därifrån, mot 51 procent 2011.

73 procent av den olja vi får idag kommer istället från Norge, som en konsekvens av att miljökraven blir hårdare, och Norge har lägre andel koldioxidutsläpp vid utsläppskällan. Därför blir Nordsjöolja mer attraktiv än uralolja, uppger företaget Preem till TT (Svenska Dagbladet).

Rysk olja näst störst efter norsk

Det tredje största importlandet är USA med sju procent.

De senaste årens utveckling beror främst på miljökrav, säger drivmedelsbolaget Preem, som är en av de stora importörerna i Sverige.

Sju procent av vår importerade olja kommer från USA, 5 procent från Nigeria, 3 procent från Libyen och 2 procent från Storbritannien, skriver TT.

ANNONS
ANNONS

Energimyndigheten redovisar bara hur stor andel av ett lands olja vi importerar. Exakt hur stora volymer det rör sig om är emellertid sekretessbelagt.

Läs också:

Investerare satsar på Ryssland – rubeln tjänar på energikris [Dagens PS]
Rapport: Dåligt för klimatet om Norge slutar med olja [Dagens PS]