De största försäkringsbolagen drar sig alltmer för att försäkra kolkraftverk. Det här är avgörande för möjligheterna att satsa på kolet i framtiden.

ANNONS

Det är organisationen Unfriend Coal som har kartlagt 35 av de största försäkringsbolag över hela världen och hur de ställer sig till att försäkra kolkraftverk. Enligt rapporten har samtliga börjat dra sig för att investera i kol helt eller delvis, skriver The Guardian.

”Vi har sett en acceleration i att bolag lämnar kol av en god anledning – folk flippar ut”, säger Peter Bosshard från Unfriend Coal, om reaktionerna på klimatförändringarna.

I rapporten pekas asiatiska försäkringsbolag och Lloyds i London ut som de sista utposterna för företag att få sina kolkraftverk försäkrade.

Lloyds har delvis slutat ge medel åt kolet, men har inte upphört helt med sådana investeringar.

ANNONS
ANNONS

Det brittiska bolaget hävdar att de tar klimatförändringarna på allvar och ska försöka skapa ett konsensus med sina samarbetspartners om hur en övergång från kolet kan göras.