Det har blivit dyrare att tillverka vindkraftsturbiner för amerikanska bolag, konstaterar Bloomberg. Anledningen är bland annat att stimulanserna på marknaden har förändrats. Kinesiska bolag har just nu en fördel.

ANNONS

Marknaden för vindkraftverk är inte lönsam nog för att åstadkomma en tillräckligt stor omställning, enligt Bloomberg.

Det danska företaget Vestas Wind Systems , amerikanska General Electric och tyska Siemens Gamesa Renewable Energy har alla fått problem med stora logistikkostnader, ändrade subventioner för ren energi, prispress som har pågått i flera år och en dyr kapplöpning om att bygga så stora kraftverk som möjligt.

De samverkande faktorerna har gjort den mycket efterfrågade vindkraften olönsam, konstaterar Bloomberg.

”Vad jag ser är ett kolossalt misslyckande för marknaden”, säger Ben Backwell, chef för Global Wind Energy Council, en branschorganisation.

Han menar att gapet mellan regeringars olika målsättningar för vindkraften och det som faktiskt händer på marken är stort.

”Risken är att vi inte alls är på väg mot nollutsläpp, och den andra risken är att värdekedjorna krymper tillbaka i stället för att växa till sig”, säger Backwell.

För att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader kommer världen behöva lägga till vindkraftsparker som motsvarar ungefär 390 GWh fram till 2030. Det är med andra ord bråttom. Krymper satsningarna tillbaka kan det få förödande konsekvenser.

ANNONS
ANNONS

Västerländska bolag drar sig tillbaka

Vad gäller europeiska och amerikanska bolag kommer de att få konkurrens från, och eventuellt förlora marknadsandelar till, kinesiska tillverkare.

Västerländska vindkraftsföretag håller nämligen på att dra sig tillbaka. Flera av dem säger att de framöver kommer att tävla om färre projekt på färre marknader. De kommer att höja sina priser och tillverka färre typer av kraftverk för att skära ned produktionskostnaderna.

Det här händer samtidigt som de ökade priserna på fossila bränslen borde ha gjort de förnybara alternativen mer konkurrenskraftiga.

Problemen började i mitten av 10-talet, då regeringar började dra tillbaka sina tidigare generösa subventioner och göra anbud till utvecklarna mer konkurrensutsatta, enligt Mark Freshney, analytiker på Credit Suisse. Det sänkte priserna och pressade marginalerna för företagen.

Dessutom är marknaden för vindkraftverk begränsad, det krävs tillstånd för nya projekt och de kan ibland vara svåruppnåeliga.

Det krävs ofta både statlig planering och ett lokalt godkännande för att kraftverket ska kunna byggas.

Den dynamiken har lett till att turbintillverkare har gjort stora investeringar i stora vindkraftverk som kan fånga in mer vind. Det leder i slutändan till en större effektivitet och billigare el, men industrin har ändå inte kunnat kamma hem större vinster. Eftersom det är svårt att få tillstånd för nya projekt är framtidsutsikterna dessutom oklara. Det kan medföra att investerare som annars skulle ha satsat drar sig tillbaka.

ANNONS
ANNONS

Kinesisk vindkraft kommer starkt – men räcker inte

Vestas, som under en period stod för de absolut största turbinerna, bräcktes ganska snabbt av kinesiska Ming Yang. Siemens Gamesa redovisade en profitmarginal på mindre än 4 procent för årets första kvartal och på GE Renewable Energy blev resultatet negativt. Även resten av året räknar bolaget med fallande vinst.

Det är bland annat inflation, trängda leveranskedjor och att en viss typ av skatteavdrag försvinner som påverkar de amerikanska bolagen.

Såväl Vestas som GE har börjat höja priserna avsevärt på sina vindkraftverk för att möta utmaningarna. Ett av problemen är att utvecklingen har gått emot en tävling om allt större kraftverk, på bekostnad av massproduktion och standardisering, enligt företrädare från branschen.

“Det är ett element av normalisering eller industrialisering som kommer att nehövas för att vi ska kunna uppnå de tillväxtmöjligheter [för vindkraft] som många länder har satt upp som mål”, säger Scott Strazik på GE till Bloomberg.

Läs också:

Enorma vindturbiner genererar med energi [Dagens PS]
Kritik mot regeringen –sinkar sin egen vindkraft [Dagens PS]