Skogsägareföreningen Södra levererar nu produkter i en fossilfri värdekedja, nu är det klart att Kalmar Energi som blir första kunden.

ANNONS

Kalmar Energi blir första kund när Skogsägareföreningen Södra levererar produkter i en fossilfri värdekedja. Skogsjätten har ett långsiktigt arbete för att ställa om till fossilfria leveranser, noll fossil energi från planta till produkt är ledmotivet. Nu lanserar Södra produkter som har producerats och levererats fossilbränslefritt genom hela värdekedjan.

”Södra vill visa vägen till ett fossilfritt samhälle och bidra till omställningen tillsammans med våra kunder. Det gör vi med dessa biobaserade produkter, som nu också blir fossilbränslefria”, säger Lotta Lyrå vd vid Södra och fortsätter:

”Produkterna från våra medlemmars skogar gör det möjligt för fler aktörer att fasa ut ändliga resurser och bygga en fossilfri verksamhet. Fossilfrihet är avgörande för att vi ska klara av klimatomställningen”.

Första kunden

Kalmar Energi är första företag att teckna avtal med Södra om de helt fossilfria produkterna och dess leveranser. I sin kraftvärmeproduktion använder Kalmar redan i dag rester, som grot, flis och bark, från skogsindustrin. Från och med i höst blir de leveranserna helt fossilfria.

”Att värna om vår gemensamma miljö ligger oss på Kalmar Energi varmt om hjärtat. Därför är vi glada att kunna ta nästa steg tillsammans med Södra och framöver kunna värma och lysa upp hemmen i Kalmar med helt fossilbränslefria restprodukter från skogar i vårt närområde”, säger Anna Karlsson vd på Kalmar Energi och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

”På så sätt bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle med fokus på människa och miljö”.

Läs mer: Fler hållbarhetsnyheter på [Teknikdygnet]