Enligt Svenskt Näringsliv kan exporten på sikt bli ”ett av de största bidragen Sverige kan ge till den globala klimatomställningen”.

ANNONS

Det skriver branschorganisationen i förordet till rapporten ”klimatnyttan av svensk export”, som utförts med stöd av Vinnova.

Medan importen av varor till Sverige ökar utsläppen i producerande länder talas det tyst om klimatnyttan som svensk export bidrar till, enligt Svenskt Näringsliv.

”Det är dock en högst relevant frågeställning: mer än 70% av de 2000 miljarder kronor som svenska industriföretag omsätter årligen genereras genom export. Trots detta har det inte diskuterats vilket klimatbidrag denna export ger.”

Enligt studien är den produktionsrelaterade klimatnyttan av exporten större i dag än de kvarvarande utsläppen från inrikes transporter och jordbruket tillsammans.

”Fram till 2040 kan en framgångsrik omställning och utbyggnad av svensk industri mer än fördubbla detta bidrag till de globala klimatmålen”, heter det i rapporten.

ANNONS
ANNONS

Läs den i sin helhet här.

Läs även: Forskare: Det krävs för att nå klimatmål [DagensPS.se] »