Varje år konsumeras över 100 000 ton plast i form av plastförpackningar och prylar i Stockholm, enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

ANNONS

Rapporten från IVL Svenska Miljöinstitutet är gjord på uppdrag av Stockholm stad, och har kartlagt plastflödena i den svenska huvudstaden. Rapporten kommer fram till att stockholmarna konsumerade 106 000 ton plastförpackningar under 2019, enligt ett pressmeddelande.

IVL:s beräkningar gäller plastförpackningar, PET-flaskor, plast i personbilar, elektronik och byggprojekt, syntetiska textiler och övriga plastprodukter som tillförts i staden under året.

Största kategorin svår att kartlägga

Den största kategorin är ”övriga plastprodukter”, ett flöde som är svårt att kartlägga med tillgänglig statistik enligt pressmeddelandet. Kategorin uppskattas i studien till 43 000 ton. Här ingår till exempel leksaker, engångs-, kontors-, köks- eller badrumsprodukter som tillverkas i plast.

Rapporten om flödena av plast är beställd av Stockholm stad som ett steg i att ta fram en handlingsplan för en hållbar plastanvändning. En viktig fråga är att underlätta insamlingen av plastavfallet så att materialåtervinningen kan öka, står att läsa i rapporten.

”Vi tycker det är mycket positivt att Stockholms stad gör det här och hoppas att fler följer deras exempel. Genom den här typen av kartläggningar blir det tydligare vilka åtgärder som behöver sättas in och vilka områden som behöver prioriteras”, säger Sara Anderson, chef för gruppen Avfall och resursflöden på IVL.

Gjorts också av andra städer

Sedan tidigare har Uppsala, Göteborg och Malmö gjort liknande kartläggningar.

ANNONS
ANNONS

”Det finns en stor potential att öka materialåtervinningen av flera plastflöden inom kommuner och en plastkartläggning är ett bra första steg för att kunna identifiera åtgärder och prioritera arbetet. Vi hoppas att fler kommuner följer Stockholms exempel och gör den här typen av kartläggningar”, säger Sara Anderson.

Läs mer: Storbritannien i krig mot plast – vill förbjuda plastglas