ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Oljekoncerner stämmer länder för klimatpolitik

Uppdaterad: 22 feb. 2022Publicerad: 22 feb. 2022
utsläppen Sverige
2021 var första året på länge som utsläppen gick upp i Sverige, men Naturvårdsverket är inte överraskad. (Foto: TT)

Fem energikoncerner stammer fyra europeiska länder på omkring 4 miljarder euro på grund av att man har hejdat projekt inom kol, olja och gas.

ANNONS
ANNONS

Det är bland annat tyska RWE, Uniper och brittiska Rockhopper som har stämt Holland, Italien, Polen och Slovenien på sammantaget 3,7 miljarder euro. En annan stämning kommer från Petrochemical Holdig och rör Rumänien, skriver Financial Times.

Man hänvisar till ett avtal kallat Energy Charter Treaty (ECT), som upprättades under kalla kriget för att se till att energitillgången inte skulle påverkas av det politiska spelet då. På 90-talet involverades EU-länder i avtalet.

50 länder har skrivit under ECT, och de fem energikoncernerna som hänvisar till det är inte ensamma. Också svenska Vattenfall har tidigare försökt få skadestånd med hänvisning till ECT.

Stämningarna handlar om att regeringar vill stänga ned kolkraftverk, hindra visa specifika projekt eller i vissa fall bara göra en bedömning av klimatpåverkan från en verksamhet.  RWE skriver till Financial Times att bolaget bör bli kompenserat för de störningar som besluten skapar i verksamheten.

Problem att koncerner stämmer vid utfasning

Flera experter som Financial Times har talat med menar att avtalet alltmer börjar bli ett problem för regeringar som på olika sätt försöker åstadkomma en övergång från fossila bränslen, eftersom företagen i flera processer stämmer dem för det.

På grund av Energy Charter Treaty är det nu många regerigar som vägrar sätta ner foten mot fossila projekt.

EU-länderna har föreslagit en ändring i skrivningarna där projekt som ska fasa ut fossila bränslen skyddas, men andra länder har inte velat skriva under.

Polen och andra utsatta länder trycker på för att EU ska ogiltigförklara avtalet om debatten inte hittar en mer konstruktiv utväg. Tidigare i år fällde EU-domstolen ett avgörande i ett annat fall, där man konstaterade att avtalet inte var tillämpligt.

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Investera i svensk innovation som begränsar hjärnskador. Medicintekniska PolarCools CE-märkta produkt, PolarCap® System, används som akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade smällar mot huvudet. Bolagets vision är att kontrollerad kylning av huvud- och nackskador ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador. Försäljningen ökar snabbt och nu genomförs en nyemission för att klara av expansionen.

Läs mer & teckna här
ANNONS
ANNONS