”Vi måste säkerställa att transporter i Sverige sker på ett hållbart och grönt sätt”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

ANNONS

Det är i vårändringsbudgeten som regeringen enligt TT satsar hundratals miljarder kronor på klimatsmarta transporter och en elektrifierad bilflotta.

Syftet är att skynda på landets klimatomställning, enligt politikerna.

För flytten av bland annat med godstransporter från väg till järnväg och sjöfart är 697 miljarder kronor avsatta, och 10 miljoner går till Energimyndigheten medan Konjunkturinstitutet får 3 miljoner extra för, skriver TT på bland Expressen, ”stärka analyskapaciteten inom miljöekonomi”.

Sedan tidigare har regeringen avsatt 3,9 miljarder kronor i en så kallad påfylld klimatbonus för elbilsköpare.

Tanken är att minska antalet bilar som drivs med fossila bränslen och stödet till den som väljer att köpa elbil i stället för en vanlig bränslebil är 70 000 kronor.

Strandhäll tror att påfylld klimatbonus får riksdagens stöd

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S), som medverkade på tisdagens pressträff med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), konstaterar att klimatbonusen både skyndar på elektrifieringen och minskar utsläppen.

Annika Strandhäll utgår därför från att reformen om en påfylld klimatbonus vinner riksdagens gehör.

ANNONS
ANNONS

”Beroendet av fossila bränslen är i längden klimatmässigt ohållbart och kan utgöra en säkerhetspolitisk risk. Sverige ligger långt fram i klimatomställningen, tack vare omfattande gröna investeringar och en tydlig politisk riktning. Nu föreslår regeringen ytterligare åtgärder för att skynda på klimatomställningen och skapa gröna jobb, bland annat genom en förstärkt miljökompensation för att öka järnvägens konkurrenskraft och bidra till att godstransporter flyttas från väg till järnväg. Försäljningen av antalet bilar som är berättigade till klimatbonus har ökat mer än vad som tidigare beräknats och för att bibehålla den höga omställningstakten i elektrifieringen av transportsektorn föreslår regeringen att klimatbonusen tillförs mer medel”, skriver regeringen i ett pressmeddelande om vårändringsbudgeten.

Läs även: Satsningar på vård, bönder, flyktingar och försvar i vårbudget [Dagens PS]