Professor Johan Kuylenstierna ser ett paradigmskifte. Nu anser han att näringslivet är en pådrivare i klimatarbetet.

ANNONS

Det är SvD Näringsliv som har intervjuat Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms universitets institution för naturgeografi. Han ser väldigt positivt på hur näringslivet tagit sig an klimatförändringarna på senare tid.

”Näringslivet har blivit en allt viktigare aktör också för att trycka på i politiken, och det här är lite nytt. Om man går tillbaka bara några år så såg man ofta näringslivet som bromskloss. I dag är det snarare tvärt om”, säger Johan Kuylenstierna till SvD Näringsliv.

Experten anser att de företag som tänker på miljön också utvecklas bättre, eftersom de måste hantera resurser mer effektivt och vara innovativa. Han vill att politiker skapar rätt förutsättningar för företagen att ställa om.

ANNONS
ANNONS

”Politiken ska sätta lagar, regler och skatter som driver omställningen i en tydlig positiv riktning, som faktiskt gör att de företag som vill gå före också ska kunna tjäna på det, säger han till SvD Näringsliv.