Med inspiration från de naturliga processerna i lövens fotosyntes har forskare från Cambridge utvecklat små enheter – ”konstgjorda löv” – som kan utvinna vätgas.  Man låter dem bara flyta på vatten och samtidigt absorbera solljus.  

ANNONS

Forskare har utvecklat flytande ”konstgjorda löv” som genererar antingen vätgas eller syntesgas från solljus och vatten. Vätgas fungerar som drivmedel till fordon och syntesgas kan man använda för att tillverka exempelvis konstgödsel. Det framgår av universitetets pressmeddelande.

Så småningom kan löven även placeras ut till havs. Enligt de forskare som har tagit fram produkten är de billiga att tillverka och flyter lätt.

Tekniken är en utveckling av ett tidigare försök – men då blev enheterna lite för tunga och ömtåliga för att man på ett enkelt sätt skulle kunna använda dem.

”Vi ville se hur långt vi kan trimma ner materialen som dessa enheter använder, utan att påverka deras prestanda”, säger Erwin Reisner, som leder forskargruppen. ”Om vi ​​kan trimma ner materialen tillräckligt för att flyta, då öppnar det upp för helt nya sätt som dessa konstgjorda löv kan användas.”

Nu har teamet på Cambridge provat sina enheter på floden Cam. Det är första gången man har kunnat gererera ren vätgas på vattenytan, enligt universitetet, som har offentliggjort sina resultat i tidskriften Nature.

Stor nytta av ny vätgasproduktion

En sektor som skulle kunna ha nytta av upptäckten är den globala sjöfarten, där 80 procent av fartygen drivs med fossila bränslen i dag.

Det gruppen har gjort är att applicera ljusabsorberande så kallat perovskitlager på polyester, som man också har belagt med ett vattenavstötande lager, för att skydda enheten.

Tester av de nya konstgjorda löven visade att de både kan spjälka vatten till väte och syre, eller reducera koldioxid till syntesgas.

Även om enheterna än så länge är långt ifrån kommersialisering, så öppnar tekniken för nya möjligheter inom energiframställning.

ANNONS
ANNONS

”Många tekniker för förnybar energi, inklusive solparker, tar upp stort utrymme på land. Att flytta produktionen till öppet vatten skulle innebära att ren energi och markanvändning inte konkurrerar med varandra”, säger Reisner.

”I teorin kan du rulla ihop dessa enheter och placera dem nästan var som helst, i nästan vilket land som helst, vilket kan skapa större energisäkerhet.”

Läs också:

Vätgas i framkant när oljejättar ställer om [Dagens PS]