I England har forskare designat en experimentskog för att ta reda på vilka träd som är bäst att plantera för att bekämpa klimatförändringar.

ANNONS

En av flera åtgärder som kan göras för att bekämpa klimatförändringar är att plantera träd och nu vill forskare ta reda på vilka träd som lämpar sig bäst för uppgiften och har därför anlagt en experimentskog, det rapporterar BBC.

På Blenheim Estate i Oxfordshire, England, ligger en medeltida skog med Europas största samling av antika ekar. Den äldsta eken här tros vara 1 046 år gammal och dess genetiska arv finns i de ekollon som har samlats in från marken under dess krona.

Planterat ekollon

Under hösten 2020 producerade de antika ekarna en stor mängd ekollon som skogsbrukarna plockade och tog till en plantskola där de planterades i krukor för att gro. Det tar flera år för de små plantorna att bli stora nog att planteras ut i skogen.

De insamlade ekollonen och den nya generation av ekar som de kan ge upphov till är avgörande för den nya experimentella ”superskog” som planteras på landsbygden i Oxfordshire, nu i vinter har de första träden planterats i nio olika skogsbygder i området.

Måste skapa livsmiljö åt djur

De inhemska ekarna kan ge liv åt insekter, fåglar och svampar och de är viktiga i arbetet att återskoga Storbritannien, som fortfarande är ett av Europas mest trädbeväxta områden. Men, samtidigt som nya träd planteras fortsätter skogsmark att gå förlorad och för att nå målet att skapa 30 000 hektar ny skog varje år i landet till 2025 måste Strotbritanniens regering tredubbla trädplanteringsinsatserna.

Det räcker dock inte att bara planlöst plantera träd, skogar måste hålla och ha en artsammansättning som skapar livsmiljöer för skogens djur och dessutom absorbera koldioxid. Forskare varnar för att trädplantering inte är en universallösning för hantering av klimatförändringar.

Kan skada den biologiska mångfalden

Om trädplanteringar inte görs med försiktighet kan de i stället skada den biologiska mångfalden. Naturliga skogar som innehåller en blandning av inhemska arter är bättre för vilda djur och mer motståndskraftiga än planteringar med bara en typ av träd.

ANNONS
ANNONS

Det är här experimentskogen i Oxfordshire kommer in, tanken är att hitta en grundformel för plantering av skogar som kan suga upp koldioxid, ge plats åt djur, natur och människor samt ge virke. Det forskarna hittills kommit fram till är att 27 olika typer av träd behöver planteras, inklusive barrträd, en blandning av bredbladiga träd, som ekar, och inhemska träd för biologisk mångfald, samt träd som kan leverera virke.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och hållbarhet? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer:  [Dagens PS]