Dagens PS

Förmånsbilar omodern miljöbov – "ändra skatten"

– Det är orimligt att det inte finns några incitament i förmånsbilssystemet för att byta till kollektivtrafik, säger Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik. (Foto: Pexels)
– Det är orimligt att det inte finns några incitament i förmånsbilssystemet för att byta till kollektivtrafik, säger Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik. (Foto: Pexels)
Teknikdygnet
Teknikdygnet
Uppdaterad: 10 nov. 2020Publicerad: 16 sep. 2020

Genom att modernisera förmånsskatten på förmånsbilar och kollektivtrafik kommer klimatutsläppen minska med 46 000 ton per år, visar en färsk rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

ANNONS
ANNONS

Förmånsbilarna är kraftigt skattesubventionerade. Många bilmodeller subventioneras med 10 – 20 000 kr per år jämfört med om bilen hade varit ägda av föraren. Det leder till minskat kollektivtrafikresande och till fler bilar som körs mer än de annars skulle gjort, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett pressmeddelande.

Subventionen ökar klimatutsläppen med 18 000 ton och kostar staten 1,5 – 2 miljarder kr per år i minskade skatteintäkter, enligt rapporten.

En förmån för storstadsmän

Förmånsbil är framförallt en förmån för högavlönade män i storstäderna. Bara 3 procent av förmånsbilarna finns i landsbygden, medan drygt 50 procent finns i storstadsområdena. Åtta av tio förmånsbilister är män, enligt rapporten. Till detta kommer att gratis parkering vid arbetsplatsen är inbakad, vilket gör förmånsbil extra förmånligt i storstadsområdena.

– Det borde inte vara kontroversiellt att ta bort skattesubventioneringen av förmånsbilarna, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik. När det nuvarande förmånsbilssystemet infördes 1997 låg förmånsvärdet ungefär i nivå med de faktiska bilkostnaderna. I dag subventioneras många förmånsbilar med upp till 20 000 kr per år. Det handlar i grunden om att gå tillbaka till att beskatta förmånsbilar som det var tänkt. På samma sätt som på andra områden ska förmåner beskattas som kontant lön.

28 000 ton mindre koldioxidutsläpp

– Klimatmålet för transportsektorn kommer inte att uppnås om staten inte slutar att subventionera privat bilägande och bilkörande med skattepengar, kommenterar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. Under de senaste tio åren har klimatutsläppen från trafiken minskat med i snitt 3 procent per år. För att nå målet krävs en minskning med 8 procent varje år fram till 2030.

– Det är orimligt att det inte finns några incitament i förmånsbilssystemet för att byta till kollektivtrafik, fortsätter Helena Leufstadius.

ANNONS

I dag kan arbetsgivare bara uppmuntra miljövänliga resor med bil genom att erbjuda de anställda miljöbil som löneförmån. Om arbetsgivaren istället vill uppmuntra resor med miljövänlig och energieffektiv kollektivtrafik genom att ge den anställde månadskort till kollektivtrafiken så förmånsbeskattas den anställde fullt ut. Kollektivtrafikresandet skulle öka med 5,5 procent och utsläppen av koldioxid minska med 28 000 ton om förmånsskatten på kollektivtrafikkort tas bort visar WSP:s beräkningar.

Läs mer: Var tredje storstadsbo vill bo i mindre stad

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS