Det är osannolikt att cementkrisen kommer att lösas av Högsta Domstolen, menar professor Jan Darpö.

ANNONS

Den svenska byggbranschen står inför en cementkris som kan innebära att mängder av byggen blir försenade – och att människor förlorar jobbet. Byggförbundet varnar för en ”varselchock” som kan innebära upp mot 400 000 förlorade arbetstillfällen enligt organisationens konsekvensanalys.

Det handlar om företaget Cementa, dotterbolag till HeidelbergCement, vars ansökan om att få förlängt tillstånd för kalkbrytning underkändes av Mark- och miljööverdomstolen. Företaget har sagt att de ska överklaga Mark- och miljööverdomstolens beslut om att avvisa bolagets tillståndsansökan.

”Klart de kan överklaga” 

Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, dömer ut Cementas chanser att få prövningstillstånd i Högsta Domstolen angående företagets ansökan att bryta kalksten till fabriken i Slite på Gotland. I en intervju med Dagens Nyheter säger han:

”Det är klart att de kan överklaga till Högsta domstolen, men de tar inte upp fler än en handfull mål per år. Och ett mål som underkänts för att utredningen inte är tillräcklig. Det känns långt bort.”

”Grundläggande brist”

”I sådana här stora mål måste man ha en fullgod utredning – en miljökonsekvensbeskrivning – som täcker in konsekvenserna för vatten, luft, natur och miljö. Den utredningen har Mark- och miljööverdomstolen underkänt, vilket är en grundläggande brist i ansökan. Det är väldigt sällsynt att man får ansökan underkänd på de grunderna”, säger Jan Darpsjö till DN.

ANNONS
ANNONS

”Domstolen har helt enkelt konstaterat att det inte går att göra någon bedömning utifrån miljökonsekvensbeskrivningen i målet. Det är en allvarlig kritik som Cementa bör ta till sig”, säger han.

Om HD nekar Cementa prövningstillstånd kan de behöva ansöka på nytt med en ny eller kompletterad ansökan. Det nuvarande tillståndet går ut den sista oktober.