Digitaliseringen av samhället ökar snabbt. Samtidigt är oljan fortfarande vår viktigaste energikälla och när vi köper allt fler produkter som elbilar så går oljekonsumtionen fortsatt uppåt, skriver Di.

ANNONS

Trots greenwashing av många produkter, där bland annat bilföretagen vill få oss att tro att elbilar är bra för miljön, så är vi forfarande starkt beroende av världens oljefält.

Den globala oljekonsumtionen minskade något ifjol men har kommit igång igen sedan världen återhämtar sig efter pandemin, skriver Di i en analys.

Oljekonsumtionen ökar

Under de kommande fem åren förväntas oljekonsumtionen öka med 8 procent, från 96 miljoner fat per dag till 104, enligt den internationella energimyndigheten IEA.

Samtidigt som vi försöker göra gröna val så elektrifieras allt i samhället, där elbilarna inte bara är tillverkade av oljerelaterade produkter utan drivs på el som i många fall kommer från olja.

Olja leder

Olja står fortfarande för 33 procent av den globala energiproduktionen, tätt följt av de två andra smutsiga källorna – kol med 27 procent och gas med 24 procent.

ANNONS
ANNONS

Efter pandemin vill världen snabbt ta igen förlorad mark och då är det ofta olja man tar till i transporter, produktion och uppvärmning.

Samtidigt vänder allt fler bolag och pensionsfonder oljebolagen ryggen världen över, där många inte vill förknippas med fossila bränslen längre.

Oljebolagen får dyrare finansiering men behovet av energikällan minskar inte – samtidigt som minskade investeringar i ny och mindre energikrävande teknik för att utvinna olja lär få priserna att rusa uppåt.

Di beskriver beteendet som att gå från ”greenwashing” till greenwishing”.

Samtidigt som vi fortsätter att använda  olja, gas och kol till att driva elektrifieringsvågen så fortsätter oljemiljonerna att rulla in på bankonton ägda av toppar som Vladimir Putin .

Läs mer: Energifabriken – boom för biobränsle bland båtägare

ANNONS
ANNONS