Sveriges inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade i januari och befinner sig nu åter på en nivå som signalerar tillväxt.

ANNONS

”PMI-tjänster fortsätter dock att vara lägre än normalt, men den nedåtgående trenden har brutits och en svag återhämtning har inletts under de senaste månaderna även om riskerna för bakslag är fortsatt stora”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Tjänsteindexet steg under januari till 52,5. Föregående månads utfall var 48,7.

Sveriges sammanvägda inköpschefsindex ökade i januari.

Det sammanvägda indexet steg under januari till 52,2, upp från 48,3 i december.

”Det är första gången sedan augusti som PMI-Composite är i tillväxtzonen. Ännu är det för tidigt att bedöma om det är en konjunkturvändning i näringslivet. Ett tre månaders glidande medelvärde visar snarare på en stabilisering än att aktiviteten har stärkts i näringslivet”, säger Jörgen Kennemar.

ANNONS
ANNONS

En siffra över 50 indikerar expansion.

Sverige januari, 2020 december, 2019
Inköpschefsindex för tjänstesektorn 52,5 48,7
Inköpschefsindex sammanvägt 52,2 48,3