SAS ökade antalet passagerare med 3,2 procent till 1,942 miljoner i den totala trafiken under januari, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 2,1 procent.

ANNONS

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, ökade flygbolaget med 2,8 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 2,6 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, ökade med 1,5 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 0,9 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 66,9 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 71,1 procent.

PASK uppgick till 0,64, svenska kronor, under månaden. Månaden före var PASK 0,67.

Passageraryielden uppgick till 0,98, svenska kronor, under månaden. Månaden före var passageraryielden 0,95.

ANNONS
ANNONS
SAS januari, 2020 december, 2019
Passagerare, miljoner 1,942 1,962
Passagerare, förändring i procent, YY 3,2 2,1
RPK, förändring i procent 2,8 2,6
ASK, förändring i procent 1,5 0,9
Kabinfaktor, i procent 66,9 71,1
PASK 0,64 0,67
Passageraryield 0,98 0,95

I går kunde vi på Dagens PS berätta att SAS norska lågpriskonkurrent Norwegian redovisar ett dramatiskt passagerartapp i januari. Antalet passagerare minskade med 25 procent under den aktuella månaden.